GİZLİLİK POLİTİKASI

1. TANIMLAR

Bu sözleşmede; “Alıcı”, Siteyi kaydeden ve Üyeliği onaylanan Üyeleri ve Site üzerinden satışa sunulan ve bumaternity.co tarafından Uzaktan Satış Sözleşmesi hükümleri kapsamında malları satın alan Ürünleri belirtir; “İçerik”, her türlü tasarım, logo, işaret, bilgi, dosya, resim, müzik, sayı ve Sitede yayınlanan veya erişimin uygun olduğu diğer her türlü görsel, işitsel ve işitsel imgeleri ifade eder. “Güvenilir Elektronik Ticaret Sistemi (RET Sistemi)”, bumaternity.co ve ilgili banka tarafından, Alıcı ile imzalanan satış sözleşmesinin “ödeme” ile ilgili bölümünün yapılması amacıyla işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde verilen hizmeti belirtir. ve bumaternity.co; “Güvenilir Hesap”, Üye / Alıcı tarafından yapılan ödemelerin RET Sisteminde tutulduğu emanet hesabını belirtir; “Hizmet”, Üyelere bu sözleşme kapsamında bumaternity.com tarafından sağlanan ve bumaternity.com’un her zaman değişiklik yapma hakkı bulunan hizmetleri belirtir; “Kullanıcı”, Siteye çevrimiçi olarak erişen ve bu Sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde sunulan Hizmetlerden yararlanan gerçek ve tüzel kişileri belirtir; “Online Satış”, Uzaktan Satış Anlaşması kapsamında Site üzerinden yapılan malların satışlarını belirtir; “Site”, bumaternity.co bölge adı ve bu bölge adına tabi alt bölge adlarından oluşan ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli servislerin sağlandığı web sitesini belirtir; “Bumaternity.co Arayüzü”, öncelikle Üyeler tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görülebilmesi amacıyla kullanılan internet sayfalarını ve 5846 sayılı koruma kapsamında korunan bumaternity.co veritabanının araştırılabileceğini belirtir. Fikri ve Sanatsal İşler Kanunu ve tüm fikri mülkiyetlerinin bumaternity’ye ait tasarımları dahilinde, Site üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilebilmesi için bilgisayar yazılımına teşekkür eder; “Bumaternity.co Üyelik Hesabı”, üyelerin tarafında sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri yapabilecekleri üyelere özel internet sayfalarını belirtir, malları görebilir, oylamaya katılabilir. sadece üyeler tarafından belirlenen ve sadece üyelerin kullanabileceği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile ulaşılabilen ve satışa sunulan malları alabilir ve satın alabilir; “Bumaternity.co Veritabanı”, site içerisinde erişilebilen içeriğin saklandığı, sıralandığı, araştırıldığı ve erişildiği, bumaternity.co’ya ait olan ve 5846 sayılı Entelektüel ve Sanatsal Numaralı Kanun uyarınca korunan veritabanını belirtir. Eserleri; “Üye”, siteyi bumaternity.co tarafından belirlenen şartlar altında kaydeden ve üyeliği de bumaternity.co tarafından onaylanan şartlar altında ve sitede belirtilen Hizmetlerden yararlananlar tarafından belirlenen şartlar altında gerçek ve tüzel kişileri belirtir. bumaternity.com (üyelik ayrıca Alıcıyı da içerir); “Üyelik Bilgisi”, kullanıcının adını, şifresini ve / veya şifresini ve Üyelerin siteye erişmesini sağlayan diğer bilgileri belirtir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

Bu sözleşmenin konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma koşullarının ve tarafların hak ve sorumluluklarının belirlenmesidir. Bu sözleşmenin kapsamı, Site içinde kullanım, üyelik ve bu Sözleşme kapsamındaki hizmetlere, bu Sözleşmeye ilişkin hizmetlere ilişkin bumaternity.com tarafından yapılan uyarılar, yazılar ve açıklamalar gibi her türlü beyanatlardır. ve ekleri. Bu Anlaşmanın hükümlerini kabul ederek, Üyeler, aynı zamanda, bumaternity.com tarafından Site içinde kullanım, üyelik ve hizmetlere ilişkin tüm beyanları kabul edeceklerdir. Üyeler, belirtilen beyannamelerde belirtilen her türlü meseleye uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

4. HAK VE SORUMLULUKLAR

4.1. Üyenin Hak ve Sorumlulukları 4.1.1. Üye, üyelik işlemlerini yaparken, Hizmetlerden yararlanırken ve Hizmet ile ilgili herhangi bir işlemi gerçekleştirirken, bu Sözleşmede belirtilen tüm hükümlere, belirtilen kurallara / beyanlara uygun olarak hareket edeceğini kabul eder. Üyelerin sitenin ilgili bölümlerinde ve yürürlükte olan tüm mevzuatlarla fayda sağladıkları Hizmetler ile ilgili olarak, burada yazılı tüm kuralları ve koşulları okuduğunu, anladığını ve onayladığını. 4.1.2. Üye, bumaternity.co’nun yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, bumaternity.co’nun kullanıcılara ait gizli / özel / ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını kabul eder. Resmi makamlar, bu bilgilerin resmi makamlar tarafından talep edilmesi durumunda ve bu adın ne olduğuna bakılmaksızın kendisinden hiçbir tazminat talep etmeyeceği takdirde resmi makamlar. Ayrıca, Üyenin bumaternity.co’ya başvurması üzerine, Üyenin sitede yayınlanan materyalleri ile ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından haklarının ihlal edildiğini ve hukuka ya da Taraflardan birinin üyeler arasındaki ihtilaflarla ilgili yasaya gitmek istediği konusunda bumaternity.co’ya bildirilir, bumaternity.co, merberin Üye Bilgilerini karşı tarafla paylaşma hakkına sahiptir. 4.1.3. Üye, Üyelik Bilgisinin güvenli bir şekilde korunmasından, bu bilgilerin yalnızca kendisi tarafından kullanılmasından ve üçüncü kişilerden saklanmasından sorumludur. Bu konudaki hatalar ve ihmallerden dolayı üye, bumaternity.com’un, diğer üyelerin ve üçüncü şahısların zarar göreceği zararlardan sorumludur. 4.1.4. Üyeler, kendileri tarafından sağlanan site içindeki bilgilerin doğru ve yasal olduğunu ve söz konusu bilgilerin internet üzerinden yayınlanmasının yürürlükteki mevzuata uygun olarak hukuka aykırılık yaratmayacağını beyan ve taahhüt eder. bumaternity.co, doğrudan Üye tarafından kendisine sunulan, sağlanan, değiştirilen veya Site üzerinden yüklenen bilgilerin doğruluğunu araştırmaktan ve bu bilgilerin güvenilir, doğru ve yasal olduğunu garanti veya taahhüt etmek için kullanılamaz. Ayrıca, bu bilgilerin yasalara aykırı olması, yanlış veya hatalı olması veya yayınlanması nedeniyle ortaya çıkacak zararlardan sorumlu tutulamaz. 4.1.5. Bumaternity.com’un yazılı izni olmadan üye, bu Sözleşmeyi veya bu Sözleşme kapsamındaki hak ve sorumluluklarını tamamen veya kısmen üçüncü bir tarafa devredemez. 4.1.6. Hizmetlerden yararlanan ve Siteyi kullanan Üye, Site üzerinden işlemlerini yalnızca yasal amaçlarla gerçekleştirebilir. Üyenin Sitede gerçekleştirdiği tüm işlem ve işlemlerin hukuki ve cezai sorumluluğu. Üye, Site’de yer alan malları, resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, katalogları ve siteye karşı gerçek bir ihlal teşkil edebilecek listeleri çoğaltmaz, kopyalamaz, dağıtmaz, işlemez. kişisel haklar ve mülkler bumaternity.co, başka herhangi bir Üye ve / veya üçüncü şahıslar, bu maddeyle sonuçlanabilecek ve bu maddede belirtilen ve doğrudan ve / veya dolaylı olarak doğrudan rekabet etmeyecekleri içeriği yüklemeyeceklerdir. bumaternity.com bu eylemler veya başka yollarla. Üye, Sitede yasalara aykırı faaliyetlerini ve bu sözleşmenin hükümlerini dikkate alarak, bumaternity.com, diğer Üyeler ve üçüncü şahısların maruz kalabileceği zararlardan sorumludur. 4.1.7. bumaternity.com Sitede bulunan mallarla ilgili olarak, Üyelerin yalnızca ilgili malların ve Üye’nin içeriğini öğrenmesi amacıyla Üye’nin yalnızca ilgili malların ve Üye’nin içeriğini öğrenmesi amacıyla kullanılmasına izin verir. yukarıda belirtilen amaç, ürünleri tamamen veya kısmen veritabanından kopyalayamaz, bunları doğrudan veya dolaylı olarak diğer kanallarda yayınlayamaz, kayıt için ilgili sandalyeye başvuramaz, işleyemez, uygulayamaz, üretemez, üretemez, pazarlayamaz ve üçüncü kişiyle paylaşamaz. Bunun için partiler. 4.1.8. Servisler ve Sitede yayınlanan ve İçerik dahilinde, Üyeler tarafından sağlanan, Alıcılar ve üçüncü şahıslar dahil olmak üzere tüm sorumluluklar üstlenmez ve bumaternity.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 4.1.9. Üye, bumaternity.co Üyelik Hesabı üzerinde yaptığı her türlü işlem ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, itirazda bulunmayacağını ve / veya itiraz etmemesini kabul ve taahhüt eder. taşımadı